Andělské hody 2019

Podluží 27. Září

Andělské hody patří nepochybně k nejvyhledávanějším akcím ve Veselí nad Moravou. Koncem září ožije Veselí folklorem, lidovými tradicemi, cimbálovými muzikami, koštem burčáku a místních specialit. S hody je již tradičně spjato několik akcí a doprovodních aktivit. V rámci posezení na Panském dvoře s Radošovem se již představili letošní stárci. Stárci pak budou provázet všemi tradičními úkony spjatými s přípravou hodů. S chasou vyberou a přichystají máj, budou chodit zvát na hody, společně se Souborem lidových písní a tanců Radošov připraví také tradiční kurz lidového tance pro veřejnost. Letošní rok se v spolupráci s folklórním souborem Danaj seznámíme i se strážnickým lidovým tancem. Hlavní přípravy na hody i s doprovodním programem proběhnou v pátek 27. září, kdy se nazdobí a postaví máj. V sobotu se pak můžeme těšit na lidový košt burčáku a místních specialit, husí hody, kolotoče, krojovaný průvod a bohatý kulturní program s mnoha hosty jiných folklórních souborů. Nebude chybět ani tradiční večerní hodová zábava v kulturním domě. Poslední hodový den bude neděle 29.září, kdy se dočkáme slavnostní hodové mše, zpívání před kostelem a také hodového koncertu komorní hudby v atriu Městského úřadu.

PÁTEK 20. září
18 hodin, Panský dvůr
Kurz lidových tanců pro veřejnost („veselské“ a „danaj“)
SLPT Radošov, FS DANAJ, CM Fraj

PÁTEK 27. září
16 hodin, Panský dvůr
Příprava máje a hodových ozdob
17:30, náměstí Míru
Stavění máje za doprovodu: DH Konúpci, SLPT Radošov, CM Fraj, DFS Štěpnička, Veselský mužský sbor

SOBOTA 28. září
9 hodin, náměstí Míru
Lidový košt burčáku a místních specialit, husí hody
Program Fčeličky, Korjen

13 hodin, náměstí Míru
Program s DH ZUŠ a hostujícími soubory

12 hodin
Vyzvedávání stárky, stárka a chasy
12:30 Milokošť u kapličky
13:30 Zarazice u kapličky

16 hodin, nám Míru
Krojovaný průvod městem
Trasa průvodu: od kina Morava – Nár. Mučeníků – ul. Komenského – radnice – kostel – tř. Masarykova – ul. Svatoplukova – nám. Míru

19 hodin, kulturní dům
Hodová zábava
Cimbálová muzika Pavla Múčky ze Strážnice, DH Šohajé, CM Fraj

NEDĚLE 29. září
10 hodin, kostel Sv. Andělů strážných
Hodová mše svatá

11 hodin, kostel Sv. Andělů strážných
Zpívání před kostelem

15 hodin, atrium městského úřadu
Slavnostní hodový koncert komorní hudby

Doprovodný program
Sobota 5. října, kulturní dům – Metal hody 2019